Zarząd Oddziału

Skład zarządu Oddziału Gdańskiego TChP w kadencji 2021-2023

Dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz – Przewodniczący

Dr hab. n. med Łukasz Kaska – Wiceprzewodniczący

dr med. Arkadiusz Kopiejć – Skarbnik

dr med. Piotr Wiśniewski – Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Łachiński

Dr hab. n. med. Stanisław Hać prof. uczelni

dr Mirosław Trocha

dr Dariusz Dymecki

Skład komisji rewizyjnej Oddziału Gdańskiego TChP w kadencji 2021-2023

Dr n. med. Dariusz Łaski

Dr n. med. Roman Marczewski

Dr n. med. Jan Głowacki

Skład Sądu Koleżeńskiego TChP w kadencji 2021-2023

Dr n. med. Jan Sapieżko