Składki członkowskie

Decyzją Zarządu Głównego TChP z posiedzenia z dnia 26 września br. uchwalona została nowa kwota składki członkowskiej.


Od 2019 roku składki wynoszą:

200 zł dla członków zwyczajnych,
100 zł dla członków kandydatów ( w trakcie specjalizacji).

Składki należy wpłacić do 30 marca 2019 roku.

Składkę członkowską Towarzystwa Chirurgów Polskich należy wpłacać na konto Zarządu Głównego TChP.

W tytule przelewu należy wpisać: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP ( nie osoby wpłacającej), pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Bez zmian pozostaje konto składkowe: BANK MILLENIUM, 69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

Towarzystwo Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok. 28
00-235 Warszawa

Od 2019r w ramach składki członkowskiej nie jest uwzględniona prenumerata Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.