Składki członkowskie

Składkę członkowską Towarzystwa Chirurgów Polskich należy wpłacać na konto Zarządu Głównego TChP.

Wysokość składki pozostaje bez zmian:

  • 180 zł – dla Członków Zwyczajnych
  • 90 zł – dla Członków Kandydatów (chirurgów w trakcie specjalizacji)

Wpłaty prosimy kierować na poniżej wskazany nr konta w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko członka TChP, pełny adres oraz Oddział TChP, do którego Państwo należycie.

 

69 1160 2202 0000 0001 7352 6548 BANK MILLENIUM

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok. 28
00-235 Warszawa

 

W ramach składki otrzymują Państwo bezpłatnie prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

W celu uzyskania pełnej prenumeraty PPCh (12 numerów) składkę członkowską należy opłacić najpóźniej do 15 stycznia. Uregulowanie składki w późniejszym terminie spowoduje, że prenumerata rozpocznie się od kolejnego miesiąca po wpłacie i potrwa do końca bieżącego roku.