Oddział gdański

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego TChP

Dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
e-mail: wojmakar@wp.pl
mob: 604 414 004

 

Sekretarz Oddziału Gdańskiego TChP

lek. Piotr Wiśniewski
e-mail: doc.cherry@gmail.com
mob: 605 107 273