PPCH

Polski Przegląd Chirurgiczny jest oficjalnym organem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Czasopismo ukazuje się od 1893, będąc najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie pismem zajmującym się problematyką chirurgiczną.

Na łamach Polskiego Przeglądu Chirurgicznego publikowane są prace oryginalne, poglądowe, doniesienia kliniczne, usprawnienia techniki chirurgicznej oraz inne, dotyczące wszelkich aspektów chirurgii. Wszystkie prace są oceniane przez dwóch niezależnych i anonimowych recenzentów.

Od 2002 roku Polski Przegląd Chirurgiczny został włączony do europejskiej bazy danych Elsevier Science Bibliografic Database.

Wartość publikacji w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym: Punktacja MNiSW – 9,0
Oficjalna strona Polskiego Przeglądu Chirurgicznego: www.ppch.pl