Klub młodych chirurgów

Stypendia naukowe TChP – postępowanie zimowe 2015

Szanowni Państwo,
 
Chirurdzy w trakcie specjalizacji (po skończonym II roku specjalizacji), członkowie TChP mogą ubiegać się o stypendium TChP w postępowaniu zimowym 2015. Na mocy decyzji Zarządu Głównego z I posiedzenia ZG TChP kadencji 2015/2017, TChP w ciągu roku może przyznać 5 stypendiów krajowych i 5 stypendiów zagranicznych.
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest członkostwo w TChP z regularnie opłacanymi składkami.
 
W postępowaniu zimowym będą rozpatrywane wnioski tylko tych chirurgów, którzy do tej pory nie korzystali ze stypendiów naukowych TChP.
 
Termin składania wniosków w postępowaniu zimowym mija 31 grudnia 2015.
 
Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres email Biura Zarządu TChP: biuro@tchp.pl
 
Wyniki zostaną ogłoszone do końca stycznia 2016 roku.
 
Biuro Zarządu TChP