Klub młodych chirurgów

Stypendia naukowe dla członków TChP 2016

Szanowni Państwo,

 
Chirurdzy w trakcie specjalizacji (po skończonym II roku specjalizacji), członkowie TChP mogą ubiegać się o stypendium TChP w postępowaniu letnim 2016. Na mocy decyzji Zarządu Głównego z I posiedzenia ZG TChP kadencji 2015/2017, TChP w ciągu roku może przyznać 5 stypendiów krajowych i 5 stypendiów zagranicznych.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest członkostwo w TChP z regularnie opłacanymi składkami.
W postępowaniu letnim będą rozpatrywane wnioski tylko tych chirurgów, którzy do tej pory nie korzystali ze stypendiów naukowych TChP.

 
Termin składania wniosków w postępowaniu letnim mija 20 maja 2016.

 
Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres email Biura Zarządu TChP: biuro@tchp.pl

 
Wyniki zostaną ogłoszone do końca czerwca 2016 roku.