Zarząd Oddziału

Zapraszamy do zapoznania się ze składem Zarządu Oddziału Gdańskiego TChP w kadencji 2017-2019

Odział Gdański TChP

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Cele TChP

Zapoznaj się z celem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz w jaki sposób Towarzystwo realizuje swoje cele.

Statut TChP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze statutem oddziału.

PPCh

Polski Przegląd Chirurgiczny jest oficjalnym organem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Informacje bieżące

Spotkanie Towarzystwa Chirurgów Polskich 19-01-2018r

SpotkanieTowarzystwa Chirurgów Polskich 19-01-2018r

Rozstrzygnięcie konkursu na Najciekawszy Przypadek Roku

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Deklarcja członkostwa

Informacje bieżące

20/XII
Spotkanie Towarzystwa Chirurgów Polskich 19-01-2018r
Copyrights 2014 TChP Oddział Gdańsk